Radovanek Přihlásit
Radovánek > Odkazy > 

Radovánek:

Odkazy

Dotazník pro posouzení léčby autismu
Dotazník ATEC se skládá ze čtyř částí: I. Řeč/jazyk/komunikace (14 otázek); II. Sociální dovednosti (20 otázek); III. Smyslové / Poznávací schopnosti (18 otázek); a IV. Zdraví / fyzické aspekty / chování (25 otázek).

Kerri Rivera: Léčba symptomů známých jako autismus
V průběhu 3 let se 115 dětí s diagnózou regresivní autismus zbavilo příznaků spojených s touto diagnózou a dosáhlo obnovení celkového zdravotního stavu a vitality. Pokud máte zájem dozvědět se, jak se jim to podařilo, musíte si přečíst tuto knihu. Kerri má srdce otevřené pro děti s autismem, a její bezpečné a ekonomicky schůdné doporučení pomáhají čelit epidemii.
Teri Arranga, Executive Director of AutismOne (www.autismone.org)
(Cela kniha je zde volně bezplatně ke stažení ve formátu PDF).

Ludmila Eleková: Svoboda v očkování
Zjistila jsem, že to, co se na medicíně učí a co my lékaři říkáme pacientům nebo co se píše běžně v tisku, je jen půlkou pravdy, někdy dokonce úplná lež.

Rizika očkování
Stránky o očkování Prof. RNDr. Anny Strunecké, DrSc.
Poškození způsobené vakcínami je masivní. Je horší než azbest, horší než tabák, horší než cokoliv, co jste kdy viděli. Mark Blaxill, víceprezident neziskové organizace Safe Mind, USA

Svoboda v očkování
Svoboda v očkování chce formovat místní skupiny ve všech regionech České republiky, zprostředkovávat kontakty mezi sousedy, kteří možná žijí vedle sebe a nevědí o sobě, že oba dva chtějí uplatňovat v otázce očkování informovaný, vědomý, svobodný a zodpovědný přístup a cítí se ve svém okolí osamoceni, napomoci výměně zkušeností s jednáním jednotlivých státních institucí (hygienické stanice, soudy…), školních a předškolních zařízení, lékařů aj.
V časech celosvětového podvodu se stává vyřčení pravdy revolučním činem. (George Orwell)

Autismus z biochemického pohledu
Původně byl autismus považován za duševní poruchu. Nejnovější výzkumy však naznačují, že v patogenezi tohoto onemocnění hrají roli faktory genetické a faktory vnějšího prostředí. Vystavení organismu působení infekčních agens nebo toxických látek může ovlivnit genetickou expresi, která dále vede k biochemickým, imunologickým a neurologickým abnormalitám, které byly u autistických dětí nedávno objeveny.

"Primum non nocere" (Hippokrates)
Časopis pro nezávislé objasnění očkování.

ČT2 Nedej se, Utajená data
Zamlčená fakta naznačují, že některé vakcíny mohou způsobovat poruchy centrálního nervového systému a následně težká onemocnění. Ukázalo se totiž, že vědci ze CDC řadu let tajili data prokazující zvýšené riziko autismu u chlapců očkovaných v ranném věku vakcínou MMR.Radovánek

User Fanda [15.III.2015]:
A ještě zde chybí odkaz na www.rozalio.cz
User Milena [29.III.2015]:
To je teda sbírečka odkazů.
User Jméno :